ویروس کشی و نصب آنتی ویروس در محل

ویروس کشی و نصب آنتی ویروس در محل

خدمات شرکت2 Description

برای حفظ امنیت سیستم ها امری ضروری به شمار می آید. امروزه با گسترش اینترنت و اتصال همه سیستم ها به آن امکان انتقال فایل های آلوده به انواع بد افزار ها افزایش یافته است. به همین دلیل خدماتی ویروس کشی و نصب آنتی ویروس در محل می تواند از این مشکلات جلوگیری نماید. بسیاری از شرکت هایی که به صورت تخصصی در زمینه ارائه خدمات کامپیوتری در محل فعال هستند ارائه خدمات ویژه ای نظیر ویروس کشی و نصب آنتی ویروس در محل را نیز در لیست کار های خود قرار می دهند. امکان دسترسی به ویروس اسکن های مختلف و نصب آن ها بر روی سیستم ها با توجه به ویژگی ها و نیاز های صاحبان سیستم از جمله مواردی است که توسط این شرکت ها انجام می شود.

ویروس کشی و نصب آنتی ویروس در محل و از راه دور

ویروس کشی و نصب آنتی ویروس در محل و از راه دور

 


خدمات شرکت2 Gallery